Wielkanocne serniczki z syropem Neera

wielkanocne_serniczki

Składniki na 4 porcje:

Spód:
1/2 szklanki orzechów laskowych lub migdałów
1/4 szklanki daktyli
szczypta soli

Krem:
1/2 szklanki orzechów nerkowca
1/4 szklanki soku z cytryny
1/4 szklanki wody
1/4 szklanki oleju kokosowego
2 – 4 łyżki mleka roślinnego
1 – 2 łyżki syropu Neera
1– 2 łyżki zalewy z orzechów nerkowca
ziarna wyłuskane z 1 laski wanilii lub 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
szczypta soli, skórka z cytryny

Przygotowanie:

Dzień przed przy­go­to­wa­niem ser­nicz­ków na­mo­czyć orze­chy ner­kow­ca oraz dak­ty­le: po­łą­czyć sok z cy­try­ny z wodą i po­wsta­łą mie­szan­ką zalać orze­chy. W osob­nej mi­secz­ce dak­ty­le zalać wodą.
Oby­dwie miski wsta­wić do lo­dów­ki na całą noc.
Na­stęp­ne­go dnia za­cząć od przy­go­to­wa­nia spodu: orze­chy la­sko­we prze­ło­żyć do blen­de­ra wraz ze szczyp­tą soli i zmik­so­wać na gruby pył. Na­stęp­nie od­ce­dzić na­mo­czo­ne dak­ty­le, dodać do zmie­lo­nych orze­chów i wszyst­ko po­now­nie zmik­so­wać na lepką, sztyw­ną pastę. Przy­go­to­wać czte­ry na­czy­nia do po­da­nia de­se­ru, wy­ło­żyć spód dak­ty­lo­wą pastą i odło­żyć do lo­dów­ki.
Na­stęp­ne­go dnia orze­chy od­ce­dzić, za­le­wy nie wy­le­wać. Na­mo­czo­ne ner­kow­ce wło­żyć do na­czy­nia blen­de­ra, wlać olej ko­ko­so­wy i zmik­so­wać na gęstą, grud­ko­wa­tą pastę. Na­stęp­nie dodać po­zo­sta­łe skład­ni­ki i mik­so­wać aż do uzy­ska­nia kre­mo­we­go, ak­sa­mit­ne­go kremu. Spró­bo­wać i w razie po­trze­by dodać wię­cej kwa­śnej za­le­wy lub sy­ro­pu Neera.
Po­wsta­łą masę wy­ło­żyć do sło­icz­ków z przy­go­to­wa­ny­mi spoda­mi, odło­żyć do lo­dów­ki na pół go­dzi­ny. Po tym cza­sie ude­ko­ro­wać ser­nicz­ki płatkami róż i odło­żyć na ko­lej­ne 3 – 6 go­dzin. Kiedy się schło­dzą i stę­że­ją, można zjeść wszyst­kie sa­me­mu lub po­dzie­lić się z kimś bliskim. Smaczne i doskonałe na Święta Wielkanocne.